Om KarlsonHus   Våra hus   EKOMER    Bildgalleri   Återförsäljare   Hemma hos   Jobba med oss   Prenumerera  
 Nyhetsarkiv 
 
Generationsskifte hos KarlsonHus
2018-01-25
De uppskattade varumärkena KarlsonHus, som står för tidlös design, och Ekomer, som i sina värdegrunder bygger på hållbarhet i vårt samhälle genom kretslopp, ekologi och ekonomi, bygger nu nya milstolpar för sin verksamhet.
 
1998 startade Kennet Karlsson varumärket KarlsonHus som blivit en trendskapare inom Sveriges småhusbransch. KarlsonHus design som mönsterskyddats gav upplevelsen av det genuina hantverket med samtidigt optimal användarnytta.

2002 fick den miljöinriktade delen ett eget varumärke i Ekomer. Redan 2004 var ett äkta Ekomerhus en kolsänka, dock dröjde det fram till 2012 innan världen kunde tala öppet om klimatförändringen vi står inför. Under alla dessa år har vår produkt Ekomer bidragit aktivt till minskningen av utsläpp av växthusgaser.

Nu när vi skriver 2018 är vårt största problem i världen att lösa boende och klimatförändringen, vilket nu är samordnat under båda varumärkena KarlsonHus/Ekomer, då vi anser att vi inte längre har råd att profitera på världens ändliga resurser, samtidigt som vi vill omge oss av vackra hus som nog är allas önskemål. Världens ögon har öppnats för vår produkt vilket är mycket glädjande för oss.

Som tidigare nämnts kommer Kennets son Kristoffer Karlsson att ta över och förvalta strukturkapitalet i organisationen.Det strukturella kapitalet är kundrelationer, dokumentation, organisationens strukturer/processer och imateriella tillgångar såsom varumärken, hustyper, foton och intellektuella tillgångar.
 
Karlsonhus / Ekomer fortsätter sitt arbete med utveckling av design och klimatsmarta hus samt att marknadsföra dessa produkter. 

AKTUELLT
2018-01-25
Generationsskifte hos KarlsonHus
2017-08-09
Fantastiskt Karlsonhus till salu
 
 

HUR GÅR BYGGET TILL?